نتایج جستجو برای عبارت :

فرمول های مدیریت مالی دوره کارشناسی کارشناسی ارشد

درصد کمی از رویاها به این مرحله میرسد ، رویاهاي این مرحله اطلاعات خاصی به فرد میدهد.
دانشمندان و متفکران بیشترین آگاهی خود را از این راه کسب میکنند، مثل حل مسئله ای علمی در خواب ؛ افرادی چون اینشتین، بتهوون، ابوعلی سینا،… از روش رویابینی برای تعلیمات درونی استفاده میکردند.
مرتبه پنجم یا مدار پنجم : بیشتر حالت الهام و شهود دارد و رویاهاي آن اغلب به یاد نمیماند؛ ولی اثرش روزهاي بعد به صورت الهاماتی در بیداری ظاهر میشود.
افرادی چون «حا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


Tammy خود نوشته Patrick سه سوت عشق - دانلود عکس و کارت پستال یک مرد مینویسد! دستگاه ها و سیستمهای صنعتی خدمات سئو در کرج اخبار فردا مدرس زیست شناسی (دبیر زیست شناسی) در آن نیامده ایّام