نتایج جستجو برای عبارت :

فرم اطلاعات هسته ها مراکز

رفلاکس معده
رفلاکس یا برگشت اسید از معده به مری به دو نوع می باشد :
۱ – نوع فیزیولوژیک : که به صورت تیپیک بعد از غذا – زود گذر – بدون علامت و ندرتا طی خواب رخ می دهد .۲ – نوع بیمارگونه یا پاتولوژیک : که با اسیب مخاطی مرتبط است و اغلب شبانه رخ میدهددر بیماری رفلاکس اگر بیمار درمان نشود ، نصفشان در اندوسکپی ، ازوفاژیت یعنی اسیب به مری را دارند . ولی اگر درمان شوند ، این یافته ، نادر است . شیوع رفلاکس در غرب : ۲۰ – ۱۰ % است و در اسیا کمتر از ۵ % است .
ادا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


کلینیک مددکاری اجتماعی آیندگان Daniel ندارییی پهنه ی کویر درس جو کاتلین99 ماهي منجمد Brandy