نتایج جستجو برای عبارت :

فني ستلايت الجليعة

چند سالیست  که چندان متوازن برای نگارش نیستم ( دلنگاشت حاصل توازن درون است) بیماری حضرت پدرم در این چند سال مرا هم از درون رنجور کرد هرچند که خدمت به حضرت پدرم  به لطف و تفضل  حضرت ایشان  برایم حاصلی بسیار ارزشمند داشت .   چندیست که حضرت ایشان  از دامان خاک رها گشته است و من را تنها ی تنها رها نموده است .
آرزویم این است که به وقت مقرر در مقامی باشم که با حضرت  ایشان محشور گردم 
این متن  را اول در جواب نامه ای به یک دوست نگاشتم ولی بهتر دیدم که در

آخرین جستجو ها


شرکت شیرآلات کلار پویا شرکت کارگری سرکارگر عوض خجسته نوشته هايي که هرگز خوانده نشد فرهنگی کتابخانه های عمومی ساری Sulduz Alp بوی سیب میدهی دختر :) The Blue سوغات محلی ایران کلینیک دندانپزشکی فوق تخصص ایمپلنت پردیس