ورود به چت روم
چت روم جوانان و نوجوانان ویژه دهه 70 و 80
ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

نتایج جستجو برای عبارت :

فیلم آموزش تنظیم موتور پراید کاربراتوری وانژکتوری اورجینال

امروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر است که باید همه با آن
آشنایی داشته باشند
دو مدل سیستم سوخت رسانی موتور کیا و
ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز بسیاری از
پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز سایپا تولید کرده است
که در 2DVD با کیفیت و دقت بالا تولید شده و برای افراد مبتدی و صاحبان
خودروی پرايد و افراد ماهر و مکانیک ها و برق کارها و تنظيم کنندگان موتور بسیار
مفید خواهد بود
تنظيم بودن موتور بسیا
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید
محصولات دیگ
دیگه نگران خرابی اتومبیل خود در جاده و در حین سفر نباشید .
با استفاده از آموزشهای این سی دی
آسوده خاطر سفر کنید
اطلاعات اساسی راجع به تعمییر خودرو
با روش تنظيم موتور اتومبیل پرايد
آشنا شوید!
قبل از تنظيم موتور ، از صحت عملکرد 3
مکانیزم باید اطمینان حاصل کرد:
1 - کمپرس سیلندرهای موتور
2 - سیستم سوخت رسانی
3 - سیستم جرقه
پرايد تان را خودتان تعمیر کنید
دیگر نگران فرسوده شدن خودروی خود
نباشید
دیگر نگران هزینه های اضافی تعمیر
خودرو نباشید!!
این م
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
کتاب تخصصی ویژه تعمیر سیستم الکتریکی ماشین پرايد 131 که توسط متخصصان و
کارشناسان حرفه ای مدیریت فنی و مهندسی پرايد 131 تالیف شده استامیدواریم این جزوه که بسیار کامل است راهنمایی بسیار خوبی برای تعمیر برق پرايد و  قسمت های الکتریکی پرايد 131 باشد.سرفصل های جزوه:مقدمهفهرست مدارهای الکتریاهنمای استانداردراهنمای علائم ونشانه های مدار های الکتریکیمعرفی دسته سیمهای خودروسیستم شارژ و راه اندازی موتور 1سیستم شارژ و راه اندازی موتور 2واحد کن
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالقیمت: 16,000 تومانآموزش
بازو بست گیربکس پرايد / اورجينالمجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينالﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﭘﺮاﻳﺪ / اورجينالامروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر
است که باید همه با آن آشنایی داشته باشنددو مدل سیستم سوخت رسانی موتور
کیا و ساژم تا اوایل سال 87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز
بسیاری از پرايدها از این دو نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز
سایپا تولید محصولات دیگر
آموزش بازو بست گیربکس پرايد / اورجينال
مجموعه آموزشی موتور گیربکس پرايد /
اورجينال
ﻣﻮﺗﻮر و ﻴﺮﺑﻜﺲ ﺮاﻳﺪ / اورجينال
برای دیدن توضیحات کامل و یا خرید پستی و یا عکس محصول اینجا را کلیک
کنید .
  ریمپ و تیونینگ تخصصی انواع ایسیوهای خارجی، ایرانی و چینیریمپ و آپدیت ایسیو ECU   تمامی خودروها در محل شما پرايد پژو  405  206 سمند دنا ال نود رانا مگان تیبا نیسان وکیا هیوندا تویوتا لکسوس وحیلی ام وی ام و انواع خودروهای چینی برنامه نویسی تخصصی جداول تخصصی ایسیو اعم از جرقه زنی و انژکتورها جهت افزایش شتاب، راندمان و توان موتور بدون ایجاد ناک توسط پروگرامرهای کاملا تخصصی افزایش شتاب اولیه و ثانویه خودرو 10
امروز پرايد در ایران مثل کامپیوتر است که باید همه با
آن آشنایی داشته باشند
دو مدل سیستم سوخت رسانی موتور کیا و ساژم تا اوایل سال
87 بر روی موتورهای پرايد نصب میشدند و امروزه نیز بسیاری از پرايدها از این دو
نوع هستند و این فيلم های آموزشی را نیز سایپا تولید کرده است که در 2DVD با کیفیت و دقت بالا تولید شده و برای افراد مبتدی و صاحبان
خودروی پرايد و افراد ماهر و مکانیک ها و برق کارها و تنظيم کنندگان موتور بسیار
مفید خواهد بود
برای دیدن توضیحات کام
کتاب تخصصی ویژه تعمیر سیستم الکتریکی ماشین پرايد 131 که توسط متخصصان و
کارشناسان حرفه ای مدیریت فنی و مهندسی پرايد 131 تالیف شده استامیدواریم این جزوه که بسیار کامل است راهنمایی بسیار خوبی برای تعمیر برق پرايد و  قسمت های الکتریکی پرايد 131 باشد.سرفصل های جزوه:مقدمهفهرست مدارهای الکتریاهنمای استانداردراهنمای علائم ونشانه های مدار های الکتریکیمعرفی دسته سیمهای خودروسیستم شارژ و راه اندازی موتور 1سیستم شارژ و راه اندازی موتور 2واحد کن
روغن موتور بنز (اورجينال) یا روغن موتور جنیون بنز دقیقاً مخصوص موتور خودروهای مرسدس بنز ساخته شده. استفاده از این روغن موتور باعث روان‌شدن کار موتور شده و عملکرد موتور را بهینه می‌کند. همچنین طبق ادعای بنز، این روغن باعث کاهش ورود آلایندگی به هوا و در نتیجه کمک به بهبود وضعیت محیط زیست می‌گردد.
جهت خرید این روغن موتور به سایت فروشگاه انلاین بی بی شاپ مراجعه کنید.
آشنایی با مباحث
ارتینگ(طراحی سیستم های زمین LV & MV)
NGR
  CT سایزینگ
حفاظت های جریانی شامل حفاظت 50,حفاظت 51,حفاظت 50N,حفاظت 51N,حفاظت 50G,حفاظت 51G
اتصال کوتاه ماکزیمم و مینیمم براساس استاندارد IEC60909
خطای زمین 64Ref
حفاظت دیفرانسیل
حفاظت موتور استارتینگ شامل حفاظت در مقابل افزایش تعداد استارت ها,حفاظت اضافه بار,قفل شدن موتور,راه اندازی موتور و سایر ANSI کدها
مشخصات رله sepam
آشنایی با رله sepam
دانلود فایل   آموزش فارسی 
پکیج آموزش تخصصی ریمپ و تیونیگ ایسیو  ECU آموزش ریمپ و تیونیگ حرفه ای ایسیوهای ایرانی و خارجی Siemens–Bosch–Valeo–Sagem–SSAT آموزش اصولی جهت ریمپ کلیه ایسیوهای موجود چه خودروهای ایرانی و خارجی و هر نوع ایسیو که در آینده وارد بازار خواهد شد. افزایش شتاب افزایش گشتاور توان موتور رفع کپ تاخیر دریچه گاز کاهشی دمای فن حذف کاتاف کاتاف رگباری حذف سنسور اکسیژن میل سوپاپ کاهش مصرف سوخت حذف محدویت سرعت تنظيم دور آرام ideal رفع مشکل استارت سرد چک سام
آموزش فنی خودرو - ترموستات
1⃣ زمان سربالایی موتور خودرو داغ شده و در سرپایینی یکمرتبهو دفعتا سرد شده که احتمال تاب برداشتن سرسیلندر و ترک برداشتنسرسیلندر و بلوکه سیلندر زیاد است. این دوستمان تا بحال شانس آورده.2⃣ در سرمای خیلی سرد بخاری در نیم ساعت گرم می شود.3⃣ موتور در دمای نرمال کار نمی کند .چون اولا دیر به دمای مطلوب می رسد تا آن موقع موتور در شرایط نرمال کار نمی کند.در ضمن دمای مطلوب کارکرد موتور 85 تا 95درجه است .پایین تر یا بالاتر آسیب زا
آموزش ساخت موتور دست ساز آهن ربایی با وسایل کاملا ساده و ابتدایی ، این موتور را میتوانید برای مقاصد آموزشی و ازمایشی بسازید و از حرکت آن لذت ببرید ، وسایلی که برای ساخت این موتور نیاز دارید عبارتند از : یک عدد پیچ - یک عدد آهن ربای قرصی شکل فی رسانا - یک باطری قلمی 1.5 ولت - یک فیش گیره ایساخت : همانند عکس زیر قطعات را ببندید ، خواهید دید که پیچ در حالت آویزان قرار میگیرد و شروع به چرخش میکند ، این وسیله موتور هموپلار نام گرفته است و این متن را از
 پکیج آموزش تخصصی ریمپ و تیونیگ ایسیو  ECU آموزش ریمپ ایسیو خودروهای ایرانی و خارجی Siemens – Bosch – Valeo – Sagem – SSAT – …. افزایش شتاب اولیه- شتاب در دور میانی و بالای موتور افزایش گشتاور توان موتور رفع کپ تاخیر دریچه گاز کاهشی دمای فن دور کند تند حذف کاتاف کاتاف رگباری حذف سنسور اکسیژن میل سوپاپ کاهش مصرف سوخت حذف و اعمال محدویت سرعت تنظيم دور آرام موتور رفع مشکل استارت سرد افزایش بوست توربو چک سام گیری اصولی دستی یا اتوماتیک
تعویض روغن موتور پرايد چقدر برای شما مهم است؟تعویض روغن موتور پرايد این روزها تبدیل به یکی از دغدغه مردم شده است. پس از خرید پرايد، تا یک سال باید هزینه تعویض روغن موتور پرايد ، تعویض فیلتر و … را بپردازید. قطعا روغن موتور یکی از عوامل بسیار مهم در عملکرد خودرو است و سلامت خودرو برای شما بسیار مهم تر از قیمت تعویض روغن موتور پرايد است. زیرا اقدام به موقع برای تعویض روغن موتور پرايد آسیب های احتمالی به موتور و ماشین را به صف
آموزش تعمیرات پرايد ، یک خودآموز بی نظیر و کامل برای افرادی
می باشد که تازه ماشین خریده اند یا در طول سالیان نتوانسته اند از مکانیکی و
تعمیر آنچه در زیر کاپوت پرايد است سررشته ای به دست بیاورند. آموزش ها به صورت
فيلم آموزشی توسط متخصص ارشد شرکت رایان سایپا میباشد و تمامی جزییات باز بسته
کردن قطعات پرايد به همراه شماره ابزار های مخصوص و استاندارد در آن توضیح داده
شده است. این آموزش ها هم میتواند مورد استفاده افراد تازه کار و عوام قرار بگیرد
م
   پکیج آموزش تخصصی ریمپ و تیونیگ ایسیو ECU آموزش ریمپ و تیونیگ حرفه ای کلیه ایسیو خودروهای ایرانی و خارجیSiemens – Bosch – Valeo – Sagem – SSAT – …. افزایش شتاب اولیهافزایش شتاب در دورهای میانی و بالای موتورافزایش گشتاور و توان موتوررفع کپ و تاخیر دریچه گازکاهشی دمای روشن فن دور کند و تندحذف کاتافایجاد کاتاف رگباریحذف سنسور اکسیژنحذف سنسور میل سوپاپکاهش مصرف سوختحذف محدویت سرعتاعمال محدودیت سرعتتنظيم دور آرام موتور ideal 
آموزش سئو سایت و بهینه سازی سایت
"> SEO و بهینه سازی سایت عملیاتی است که نونگار می تواند برای بهبود دید یک وب سایت یا فقط یک صفحه ی وب در صفحه نتایج موتور های جستجو  انجام دهد، که می‌تواند طبیعی و یا حتی الگوریتمی باشد. این روش از مفید ترین روش‌های بازاریابی موتور جستجو است. به طورکلی در طراحی سایت ،وب سایت هایی که دارای بیشترین تکرار در صفحه ی نتایج موتور های جستجو  باشند، بازدیدکننده ی بیشتری به دست می‌آورند. که ما از طریق بهینه سازی شما را
روغن موتور سیکلت 125 برای اینکه تجهیزات داخلی موتور 125 به راحتی در کنار یکدیگر حرکت نمایند، مورد استفاده قرار می گیرد.روغن موتور سیکلت 125 نیز همانند دیگر تجهیزات موتور سیکلت 125 باید به صورت تخصصی انتخاب و خریده شود. در خصوص زمان تعویض روغن موتور سیکلت، متاسفانه برخی افراد بر این تصورند که این فرآیند زیاد مهم نیست؛
در صورتی که با عدم تعویض به موقع و همچنین خرید روغن موتور سیکلت 125 نا مرغوب، ممکن است آسیب های جدی به تجهیزات درونی موتور سیکلت 125
 کاهش دمای فن خودروزودتر روشن شدن فن خودرو انواع خودروهای ایرانی و خارجیدر محل شما ریمپ و تیونینگ تخصصی انواع ایسیوهای خارجی، ایرانی و چینیریمپ و آپدیت ایسیو ECU     تمامی خودروها در محل شما پرايد پژو     405  206 سمند  دنا  ال نود  رانا  مگان تیبا نیسان وکیا هیوندا تویوتا لکسوس وحیلی ام وی ام و انواع خودروهای چینی برنامه نویسی تخصصی جداول تخصصی ایسیو اعم از جرقه زنی و انژکتورها جهت افزایش شتاب،
کمک فنر موتور سیکلت چیست؟ کمک فنر یک سیستم ارتجاعی از قسمت تعلیق موتور سیکلت است که وظیفه آن کنترل ضربات ناشی از فراز و نشیب های سطح جاده هنگام رانندگی میباشد. به طور خلاصه کمک فنر نمیگذارد که سطح نا صاف جاده ها به آرگونومی بدن موتور سوار آسیب برساند. بعضی از کمک فنر ها مانند کمک فنر موتور تریل باید ارتجاع بیشتری داشته باشند زیرا این نوع موتور سیکلت در سطوح کوهستانی که فراز و نشیب های سخت تری دارد رفت و آمد میکنند. کمک فنر موتور تریل یکی از نر
موتور کولر ۱/۲ مناسب جهت کولرهای ۴۰۰۰و ۵۰۰۰____ ۵۳۰۰۰۰ تومان
موتور کولر ۳/۴مناسب جهت کولر های ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰____ ۶۸۰۰۰۰ تومان
اجرت تعویض دینام ۵۰۰۰۰ تومان میباشد
موتور کارکرده هم موجود میباشد
چراغی ۰۹۱۹۶۲۳۹۸۲۶
موتور برق (ژنراتور برق)
موتور برق یا به اصلاح متداول آن ژنراتور برق به سبب گفته می شود که ایجاد انرژی الکتریکی (برق) می کند. حال این ایجاد انرژی باید توسط مولدی و با حرکت انجام گیرد. موتور در موتو ربرق وظیفه انجام مولد حرکتی را بر عهده دارد. بنابر ابن در حالت کلی می توان گفت که موتور از دو قسمت :
1. مولد حرکتی دورانی (موتور)
2. ایجاد کننده برق آلترناتور (ژنراتور)
درست شده است . بنابر این اسم های متفاوتی را می توان برای این دستگاه در نظر گرفت مانند موت
موتور برق | ژنراتور برق
موتور برق یا به اصلاح متداول آن ژنراتور برق به سبب گفته می شود که ایجاد انرژی الکتریکی (برق) می کند. حال این ایجاد انرژی باید توسط مولدی و با حرکت انجام گیرد. موتور در موتو ربرق وظیفه انجام مولد حرکتی را بر عهده دارد. بنابر ابن در حالت کلی می توان گفت که موتور از دو قسمت :
1. مولد حرکتی دورانی (موتور)
2. ایجاد کننده برق آلترناتور (ژنراتور)
درست شده است . بنابر این اسم های متفاوتی را می توان برای این دستگاه در نظر گرفت مانند موت
اگر سقف ماشین تا نزدیک سینه های شما هست پس  شما  ادم  قد بلندی  هستید بین همه مدلهای پرايد کدامیک ارزانتر و کدامیک گرانتر است؟  4 سیلندر است آیا قصد خرید پرايد اما ارزانترین آن را دارید ولی  صفر کیلومتر؟ عرض و طول پارکینگ شما چقدر است؟ اگر کمتر از این عرض باشه پرايد جا نمیگیره  پرايد ماشین کوچکی هست هم طول و هم عرض آن این ماشین مخصوص جاده های  باریک و کم عرض می باشد بیشتر از پرايد خودمان بدانیم ارزانترین خودرو در بین همه
هرچند موتورسیکلت ها هم دارای باتری، سیم، فیوز و سایر سوکتها و اتصالات می باشند اما پیچیدگی سیستم سیم‌کشی موتورسیکلت ها به اندازه خودروها نیست. علاوه بر توزیع نیروی الکتریکی تولید شده در باتری بین قسمت های مختلف موتورسیکلت، سیم ها وظیفه انتقال اطلاعات و جابجایی سیگنالها را نیز بر عهده دارند. این امر بدان معناست که انواع مختلفی از سیم ها در موتورسیکلت شما وجود دارد. مقدار جریانی که از هر سیم می‌تواند عبور کند به طول، جنس، سایز و نح
روغن موتور در عملکرد ماشین بسیار موثر است. پرايد یکی از ماشین های مورد استفاده در ایران است. تعویض روغن موتور پرايد هزینه چندانی ندارد اما برای ماشین لازم است. در این نوشته به شما راهنمایی می کنیم که هنگام خرید و تعویض روغن موتور پرايد به چه مواردی توجه کنید.
 3 فاکتور مهم هنگام خرید روغن موتور پرايد
1.فاکتور API
فاکتور ای پی آی بر اساس حروف SJ / SL / SM / SN ارزیابی می شود. این فاکتورها نشان دهنده تکنولوژی و کیفیت روغن بوده و توسط برخی سازمان های مربو
در این مقاله آموزش تعویض روغن ماشین برای کسانی که می خواهند خودشان دست به کار شوند.برای تعویض روغن ماشین لازم نیست شیمیدان باشید. کافی است با مطالعه آموزش تعویض روغن ماشین این مقاله با انواع مختلف روغن موتور آشنا شوید. آموزش تعویض روغن ماشینموتور به عنوان قلب تپنده خودرو شما نیاز به مراقبت ویژه ای دارد؛ که یکی از این مراقبت ها مربوط به تعویض روغن ماشین است. که مانند خون در بدن انسان در بین قطعات موتور جریان دارد.برای تغییر روغن
مونور آسانسور بهران یکی از معتبرترین و پرفروش ترین موتور های گیربکس تولید شده در داخل کشور است .به طوری که اکثر نصابان و سازندگان کشور زمانی که موتور گیربکس داخلی را مد نظر قرار می دهند از این موتور گیربکس در پروژه های خود استفاده می نمایند.این موتور گیربکس با توان 6.1 کیلووات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.آسیا لیفت
وظیفه ecu(کامپیوتر ماشین) کنترل خودرو های انژکتوری است و فقط در خودروهای انژکتوری موجود می باشد. ecu شامل سنسور هایی می باشد که این سنسورها به موتور متصل می باشند، وضعیت و عملکرد خودرو را هر لحظه مورد بررسی قرا میدهد. با توجه به نوع ecu ها تعداد سنسورها متفاوت می باشد، هرچه تعداد سنسورها بیشتر باشد ecu شرایط موتور را بهتر درک می کند و در نتیجه پاسخ های بهتری نیز برای عملکرد خوب خودرو به قسمت های لازم ارائه می کند.ویدئوهایی که برای دانلود قرار داده
روغن موتور در عملکرد ماشین بسیار موثر است. پرايد یکی از ماشین های مورد استفاده در ایران است. تعویض روغن موتور پرايد هزینه چندانی ندارد اما برای ماشین لازم است. در این نوشته به شما راهنمایی می کنیم که هنگام خرید و تعویض روغن موتور پرايد به چه مواردی توجه کنید. 3 فاکتور مهم هنگام خرید روغن موتور پرايد1.فاکتور APIفاکتور ای پی آی بر اساس حروف SJ / SL / SM / SN ارزیابی می شود. این فاکتورها نشان دهنده تکنولوژی و کیفیت روغن بوده و توسط برخی سازمان های
آشنایی با استپر موتور ها و سروو موتور ها آشنایی با تئوری های مختلف استپر موتور ها آشنایی با قدرت های مختلف استپر موتور ها آشنایی با نحوه ی انتخاب و کاتالوگ های استپر موتور ها آشنایی با میکرو استپر موتور ها
تداوم ریزش قیمت پرايد در میانه تعطیلات
 


تداوم ریزش قیمت پرايد در میانه تعطیلات
 ،
قیمت پرايد امروز در میانه تعطیلات نیز با افتی نیم میلیون تومانی 53 میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورد. این خودرو در آستانه تعطیلات نزدیک به 54 میلیون تومان فروخته شد.
اخبار اقتصادی- در آگهی‌های اعلام شده قیمت پرايد 131، 47 میلیون و 400 هزار تومان اعلام شده است که کاهشی نزدیک به یک میلیون تومان را نسبت به کف قیمت بازار در روزهای گذشته نشان می‌دهد.
دیگر مد
 
شمع موتور سیکلت خود را چه زمانی تعویض کنیم؟
شمع موتور سیکلت چیست؟
شمع موتور سیکلت قطعه ای متشکل از الکترود، عایق چینی و مهره و واشر فی میباشد که وظیفه اش جرقه زنی و ایجاد احتراق بخار بنزین در انجین موتور سیکلت به منظور کارکرد انجین میباشد. شمع موتور سیکلت ولتاژ برق را از یک سر گرفته و از سر دیگر باعث جرقه زنی و احتراق بنزین میگردد.
موتور سیکلت ها معمولا از یک شمع کوچک در قسمت بالایی پیستون استفاده میکنند که با استفاده از سر شمع، به سیستم
نصب و راه اندازی کولر آبی با شناخت نوع موتور و نقشه برق موتور کولر آبی  خیلی راحت تر و ساده تر انجام می وشد.  تعمیر کولر آبی و یا سرویس کولر آبی در زمان های مختلف می طلبد که با بررسی موتور کولر همراه باشد. از این رو ممکن است که به دلایلی نیاز باشد تا مشکلات ناشی از موتور کولر آبی را شناسایی و خودمان بر طرف کنیم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]
قیمت جدید خودروی جک S3 با مدل ۹۸ ویژه اردیبهشت ماه ۹۸ از سوی کرمان موتور اعلام شد. شرایط فروش نقد و اقساط این خودرو نیز از صبح امروز فعال گردیده است. قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) جک S3 اتوماتیک ۱۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۰،۵۰۰،۰۰۰ شرایط پیش فروش جک S3 با تخفیف ویژه ۹۶ جک S3 با .فروشگاه خرید و فروش محصولات آموزش زبان انگلیسی
کد 00 : (لرزش دست هنگام زدن دوشاخ به برق،یا نوسان برق،یا قرارگرفتن نادرست دوشاخه در ترانس)
کد 01: روی بعضی بخاری ها هر 8 ساعت بخاری را خاموش میکند و یادآور اینست
که اگر در محیطی بسته هستید به مدت یک دقیقه درها را باز کنید تا هوای تازه
وارد محیط شود(استاندارد ایمنی)
کد 03 : افتادن دستگاه به هر دلیل یا خرابی سنسور زاویه
کد 05: نگذاشتن فیلتر یا پیچ فیلتر بخاری های فول یونساز
کد11: گاز وجود ندارد، یا شیربرقی خراب است،یا ترموکوبل
کد12: فشار گاز کم است یا
پاورپوینت (اسلاید) بهینه سازی موتور جست وجودانلود پاورپوینت بهینه سازی موتور جست وجو، در حجم 15 اسلاید. این پاورپوینت دارای 15 صفحه می باشد که بسیار زیبا با نمودارها و تصاویر مفاهیم سئو و همچنین چه کارهایی برای بهینه سازی سئو انجام بدهیم را نشان می دهد. پایه و اساس یک استراتژی موفق و مؤثر بازاریابی با .
این بخاری ها از چهار بخش کلی تشکیل میشوند:
سیستم و برد هوشمند
سیستم گاز رسانی هوشمند
کوره ی اشتعال
فن و موتور
درون کوره یک مشعل کوچک قرار دارد که با شروع به کار بخاری گاز را مشتعل میکند و باعث گرم شدن کوره میشود فن و موتور هوای محیط را از پشت بخاری به محوطه ی کوره رسانده که باعث گرم شدن هوا میشود و از پنجره ی جلوی بخاری به بیرون پرتاب میکند. وقتی دمای محیط به درجه ی تنظيم شده رسید شعله بخاری کاهش پیدا میکند و دور موتور فن آهسته میشود که باعث صرف
در این مقاله آموزش تعویض روغن ماشین برای کسانی که می خواهند خودشان دست به کار شوند.برای تعویض روغن ماشین لازم نیست شیمیدان باشید. کافی است با مطالعه آموزش تعویض روغن ماشین این مقاله با انواع مختلف روغن موتور آشنا شوید.
 
آموزش تعویض روغن ماشین
موتور به عنوان قلب تپنده خودرو شما نیاز به مراقبت ویژه ای دارد؛ که یکی از این مراقبت ها مربوط به تعویض روغن ماشین است. که مانند خون در بدن انسان در بین قطعات موتور جریان دارد.
برای تغییر روغن مینرال ب
مدل آماده موتور 12 سیلندر V شکل
مدل آماده موتور 12 سیلندر V شکل در سالیدورک
دسته بندی


مکانیک
بازدید ها


105
فرمت فایل


rarموتور برق بنزینیموتور برق هوندا و موتور برق بنزینی، می توانند برای برآورده ساختن اامات تقریبا هر گونه برنامه قدرتمند قابل تصور، مهمترین آنها عبارتند از اتومبیل های مسافری، کامیون های کوچک و اتوبوس، هواپیماهای عمومی هواپیما، واحدهای دریایی در فضای باز و کوچک، پمپ ایستاده در مقیاس متوسط، گیاهان نورپردازی،  ابزار قدرت. موتورهای بنزینی  اکثریت وسیع خودروها، کامیون های سبک، موتور سیکلت های متوسط تا بزرگ و ماشین های برقی را دارند. 
   تعمیرات تخصصی انواع ایسیو خودروهای ایرانی و خارجی و چینی در محل شماSL96-SAGEM S2000-Siemens-Bosch-Valeo-SSAT پژو 405 206 پرايد تیبا دنا سمند رانا L90     مگانکیا هیوندا تویوتا لکسوسخودروهای چینی جیلی ام وی ام و . فروش انواع ECU  به همراه نصب و پروگرام روی خودرودانلود فلش ریست کانفیگ انواع ECU تعمیرات انواع بردهای مالتی پلکس خودروBSI-Com2000-FN-CCN-DDN-CBMتعمیرات خودروهای مالتی پلکس تعریف کد سوئیچتعمیرات سیستم ایموبلایزربی کد کردن ایسیو ر
موتور برق بنزینی
موتور برق بنزینی و یا موتور برق هوندا یک نوع موتور حرارتی است، بویژه احتراق داخلی موتور برق بنزینی،که توسط بنزین کار می کند. این موتورها شایع ترین روش های حرکت وسایل نقلیه موتوری هستند. در حالی که توربین ها می توانند توسط بنزین طراحی شوند، موتور برق بنزینی به طور خاص به موتورهای بنزینی متصل به پیستون اشاره می کند. موتور برق بنزینی و یا موتور برق هوندا  دلیلی  این است که چرا جهان از روغن های زیادی استفاده می کند تا محصولات
موتور کولر آبی تمام مناطق تهران
موتور کولر آبی غرب تهران
موتور کولر موتوژن با دو سال گارانتی دارای لیبل شرکت و کارت گارانتی موتوژن که نشان از اصل بودن محصول دارد
موتور آسانسور ساسی ایتالیا یکی از مطرح ترین موتور های گیربکس وارداتی در سطح کشور است.بسیاری از کارشناسان و متخصصین در زمینه آسانسور این موتور آسانسور را بهترین موتور گیربکس وارداتی می دانند.این موتور آسانسور بیشتر زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ترافیک آسانسور بالاست.و در محیط های اداری ، تجاری و مسی بسیار پر کاربرد است.
موتور آسانسور ساسی ایتالیا
زمانی که از یک موتور آسانسور با کیفیت صحبت می شود بسیاری از کارشناسان و متخصصین در ز
  تعمیرات تخصصی انواع ایسیو خودروهای ایرانی و خارجی و چینی در محل شماSL96-SAGEM S2000-Siemens-Bosch-Valeo-SSAT پژو 405 206 پرايد تیبا دنا سمند رانا L90     مگانکیا هیوندا تویوتا لکسوسخودروهای چینی جیلی ام وی ام و . فروش انواع ECU به همراه نصب و پروگرام روی خودرودانلود فلش ریست کانفیگ انواع ECU تعمیرات انواع بردهای مالتی پلکس خودروBSI-Com2000-FN-CCN-DDN-CBMتعمیرات خودروهای مالتی پلکس تعریف کد سوئیچتعمیرات سیستم ایموبلایزربی کد کردن ایسیو ریمپ و ت
روش های فوق العاده و بی نظیر برای تعمییر کردن ماشین توسط
خودتان
شما هم می توانید یک مکانیک عالی شوید
بدون نیاز به هزینه وخرج های اضافه
اتومبیل تان را تعمییر کنید
بله شما هم می توانید

آموزش تعمیرات پرايد در 2 DVD و قابل اجرا برروی دستگاههای
DVD و کامپیوتر
تصور کنید مسیری طولانی که در حال سفر
هستید، به جایی میرسید که شاید تا نزدیک ترین تعمیرات خودرو پرايد چند کیلومتر
فاصله باشد و شاید هم شب باشد و زمستان

ولی فروشگاه بهترین دی وی دی ها به
شما
طراحی لوگو روغن موتور CRX طراحی لوگو روغن موتور CRX شرکت CRX در زمینه تولید روزغن موتور فعالیت دارد و دارای سبکی منحصر به فرد در طراحی لیبل و قوطی میباشد. زمانی که طراحی این لوگو را در دستور کار خود قرار دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید طرحی ساده و نمادی خاص و کوچک را برای این برند طراحی کنیم تا به تنهایی یاد آور سرعت و حرکت باشد.طراحی لوگو - لوگوتایپ، مونوگرام و نمادمحصول: طراحی لوگو روغن موتور CRX | طراحی لوگوتایپ مونوگرام و نماد شرکت CRXکارفرما: ش
روغن موتور روغن موتور خودرو  کار روان کردن قطعات موتور و کاهش اصطکاک و افزایش طول عمر موتور می شود. در واقع تعویض روغن موتور و انتخاب بهترین روغن موتور  بسیار حائز اهمیت است و باید صاحب ماشین نسبت به شرایط خودرو خود باید به تعویض روغن موتور خود بپردازد. نقش روغن موتور در کارکرد آنروغن موتور دو کارایی مهم برای خودرو به ویژه موتور خودرو دارد یکی از آن کارهایی که روغن موتور انجام می دهد این است که قطعات فی داخل موتور را ر
طراحی لوگو روغن موتور CRX
طراحی لوگو روغن موتور CRX
شرکت CRX در زمینه تولید روزغن موتور فعالیت دارد و دارای سبکی منحصر به فرد در طراحی لیبل و قوطی میباشد. زمانی که طراحی این لوگو را در دستور کار خود قرار دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید طرحی ساده و نمادی خاص و کوچک را برای این برند طراحی کنیم تا به تنهایی یاد آور سرعت و حرکت باشد.
طراحی لوگو - لوگوتایپ، مونوگرام و نماد
محصول: طراحی لوگو روغن موتور CRX | طراحی لوگوتایپ مونوگرام و نماد شرکت C
سیالی است که از ترکیب یک سیال پایه با نام مونو اتیلن
گلایکول و مواد افزودنی برای جلوگیری از خوردگی و زنگ‌زدگی و بهبود کیفیت
ضدیخ تشکیل شده است. در واقع وظیفه اصلی ضدیخ در موتور جلوگیری از خوردگی
در موتور است و اولویت بعدی جلوگیری از یخ‌زدگی یا جوش آوردن موتور در فصول
سرد و گرم سال است.

بهترین ضد یخ برای اتومبیل ضد یخ ۴ فصل استاندارد می
باشد. برندهای‌ فراوانی در بازار وجوددارد که بهترین پیشنهاد ما توجه به
کارایی ضد یخ می باشد.

برخی تصور م
طرح فروش نقدی خودروهای هیوندای النترا ۲۰۱۸ از سوی کرمان موتور آغاز خواهد شد. این طرح از روز سه شنبه مورخ ۲۰ فروردین ماه ۹۸ آغاز خواهد شد. خودرو قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۴۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۴۲۴،۵۰۰،۰۰۰ قیمت هیوندای النترا دی ماه ۹۷: کرمان موتور طرح فروش نقدی و اقساطی هیوندای النترا ۲۰۱۸ .فروشگاه خرید و فروش محصولات آموزش زبان انگلیسی
در این مقاله آموزش تعویض روغن ماشین برای کسانی که می خواهند خودشان دست به کار شوند.برای تعویض روغن ماشین لازم نیست شیمیدان باشید. کافی است با مطالعه آموزش تعویض روغن ماشین این مقاله با انواع مختلف روغن موتور آشنا شوید. آموزش تعویض روغن ماشینموتور به عنوان قلب تپنده خودرو شما نیاز به مراقبت ویژه ای دارد؛ که یکی از این مراقبت ها مربوط به تعویض روغن ماشین است. که مانند خون در بدن انسان در بین قطعات موتور جریان دارد.برای تغییر روغن
آموزش شصت شغل پردرآمد/اورجينالقیمت: 11,500 تومانآموزش
شصت شغل پردرآمدبا شصت شغل و مهارت یکجا به صورتویدئویی و کامل آشنا شوید و
با دنیایی از امکانات و فرصت های جدید برای پول آفرینیروبرو گردید. کافی
است به کامپیوتر دسترسی داشته باشید و بتوانید فيلم های آموزشیفشرده ما را
مشاهده کنید.بعضی از این فيلم ها به زبان فارسی است و بعضی دیگر بهزبان
اصلی است که در زیر لیست فيلم های آموزشی ویدئویی فارسی آمده است:1-آموزش
کامل و دقیق و
محصولات دیگر:
توضیحی درباره شبیه سازی درایو (راه انداز موتور) با استفاده از متلب و سیمولینک
مقالات پیرامون شبیه سازی درایو (راه انداز موتور) با استفاده از متلب و سیمولینک در این سایت اثبات شده می باشند. نگران نباشید.
Learn how to learn about شبیه سازی درایو (راه انداز موتور) با استفاده از متلب و سیمولینک by subscribing to our telegram channel.
نحوه دانلود شبیه سازی درایو (راه انداز موتور) با استفاده از متلب و سیمولینک با لینک مستقیم و رایگان.
در منزل خود به راحتی شبیه سازی درایو (راه
 
 
زین موتور سیکلت چیست؟
زین موتور سیکلت عبارت است از نشیمنگاه موتور سوار. زین قطعه ای متشکل از ابر ضخیم، ف و معمولا روکش پلاستیکی یا چرمی میباشد که جهت سوار شدن موتور سوار و نشستن برای رانندگی موتور سیکلت بکار میرود. زین موتور سیکلت معمولا توانایی حمل وزن تا 100 کیلوگرم را دارد اما بعضی از شرکت های تولید زین موتور سیکلت مانند تیزرو با بکار گیری متریال درجه 1 در تولید زین موتور سیکلت، محصولی را تولید کرده اند که بدون تغییر شکل و از دست رفتن
دوشنبه شب 14 اسفندماه 1396، در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام و به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه، موضوع تنوع و تنظيم گری آموزش را به مدت حدودا 3ساعت به بحث گذاشتیم. جلسه خوبی بود. سعی خواهم کرد صوت جلسه را در وبلاگ منتشر کنم. 
نوعی ماشین است که انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. ایده کلی بر این اساس است که وقتی که یک هادی حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد نیرویی بر روی آن هادی حامل جریان از سوی میدان مغناطیسی اعمال می شود . اغلب موتورهای الکتریکی دوار هستند .اما موتور خطی هم وجود دارند.
 
هر موتور الکتریکی دوار از دو بخش متحرک و محرک تشکیل شده است .که به بخش متحرک روتور و به بخش ثابت که معمولا درون موتور قرار دارد استاتور یا
آموزش تعمیر و نگهداری خودرو سمند / اورجينال
قیمت: 9,800 تومان
آموزش تعمیر و نگهداری خودرو سمند / اورجينالآموزش مکانیک خودرو سمند Samand به زبان فارسی / اورجينالآموزش فارسی تعمیر خودرو سمند / اورجينالبا این مجموعه صدها هزار تومان در هزینه های تعمیر و نگه داری اتومبیل خود صرفه جویی می نمایید…قابل پخش در تمام دستگاههای DVD Player خانگی !با این آموزش مطمئن باشید که تعمیرکار اتومبیل خود خواهید بود.دیگر نگران خرابی اتومبیل خود در مسافرت یا کارهای ضرو
طراحی لوگو روغن موتور CRX
طراحی لوگو روغن موتور CRX
شرکت CRX در زمینه تولید روزغن موتور فعالیت دارد و دارای سبکی منحصر به فرد در طراحی لیبل و قوطی میباشد. زمانی که طراحی این لوگو را در دستور کار خود قرار دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید طرحی ساده و نمادی خاص و کوچک را برای این برند طراحی کنیم تا به تنهایی یاد آور سرعت و حرکت باشد.
طراحی لوگو - لوگوتایپ، مونوگرام و نماد
محصول: طراحی لوگو روغن موتور CRX | طراحی لوگوتایپ مونوگرام و نماد شرک
پکیج آموزش تخصصی ریمپ و تیونیگ ایسیو ECU آموزش ریمپ و تیونیگ حرفه ای کلیه ایسیو خودروهای ایرانی و
خارجیSiemens – Bosch – Valeo – Sagem – SSAT – …. افزایش شتاب اولیهافزایش شتاب در دورهای میانی و بالای موتورافزایش گشتاور و توان موتوررفع کپ و تاخیر دریچه گازکاهشی دمای روشن فن دور کند و تندحذف کاتافایجاد کاتاف رگباریحذف سنسور اکسیژنحذف سنسور میل سوپاپکاهش مصرف سوختحذف محدویت سرعتاعمال محدودیت سرعتتنظيم دور آرام موتور ideal جهت حذف لرزش
موتوررفع مشکل استا
همانطور که می دانید بی ام و همواره برای موتورهایی که استفاده می‌کند کدهای خاصی دارد. به طور مثال موتور B57 که از سال 2015 تا الان از آن استفاده می‌کند در دو حالت تک توربو و 4 توربو وجود دارد و سیستم سوخت‌ رسانی آن به موتور نیز از نوع دیزلی مستقیم می باشد. اما بی‌ام‌ و همیشه در حال تست و رونمایی موتورهای جدید با قابلیت‌های تازه بوده است.

اصلی‌ترین شاخصه‌ی موتورهای بی‌ام‌ و این است که در هر صورت، مطمئن و دوام بالایی دارند. اکثر این موتورها 4 ی
سیستم موتور برای خودرو مرسدس بنز همواره در اولویت اول بوده است و توانی که خودرو تولید می‌کند اولین شاخصه‌ای است که برای ماشین‌ها در نظر گرفته می‌شود.
امروزه موتورهای دیزلی کارکرد سابقشان را از دست داده‌اند، مرسدس همیشه با تغییرات شگفت‌ انگیزی که در طراحی موتورهای بنزینی خود داشته دنیای تازه‌ای در عرصه‌ موتور ماشین ایجاد کرده است. تکنولوژی هیبرید و استفاده از توان الکتریکی کم کم جای احتراق‌های دودزا را گرفته است و پیل‌ های سوختی که
دریافتفقط سرویس کولر ملاک راه اندازی برای تابستان مد نظرتان نباشد
موتور کولر دارای بوشهای گرافیتی است که پس از ماهها استراحت در محیط گرد و غبار حتما جرم گرفته و نمد های پشت آن خشک شده اند
به محض روشن شدن موتور کولر بدون سرویس اولیه موتور کولر بعد از یک هفته شاهد خرابی بوشهای ان و خط انداختن روی شفت میشود که بعضا به گیرپاچ کردن موتور و سوختن موتور منتهی میگردد
موتور کولر رو حتما سرویس کنید
09389110523
موتور برق 
موتور برق بنزینی و گازی 

موتور برق که با نام ژنراتور برق خانگی یا مولد الکتریکی کوچک نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که عکس العمل موتور الکتریکی (برقی) را انجام می‌دهد یعنی نیروی مکانیکی را به الکتریسیته یا انرژی برق یعنی برق تبدیل می‌کند.
فراهم کردن نیروی مولد مکانیکی در موتور برق از طریق انرژی حاصل از اشتعال سوخت در یک موتور احتراق داخلی است که با توجه به این موضوع دستگاه موتور برق به دو دسته اصلی موتور برق بنزینی و موتور برق
هنگام سرویس کولر آبی و راه اندازی مجدد آن در تابستان، یکی ز مواردی که باید آن را به نحوه مناسبی انجام دهید، تنظيم شناور کولر آبی به صورت دقیق است.اگر می خواهید بدانید که شناور کولر چیست و با نحوه تنظيم شناور کولر آبی آشنا شوید این مقاله آموزشی را بخوانید. شناور کولر چیست؟قبل از اینکه با شناور کولر آشنا بشید میخواهیم ابتدا ما شما را با اجزای اصلی کولر آشنا می کنیم. اجزای اصلی کولر آبی شامل موارد زیر هستند:کانال خروجی کولر:&nb
عیب یابی قطعات مکانیکی یخچال   فشار دهش و یا حرارت لوله دهش بالا رفته  صدای فن موتور ضعیف  شده است و یا به طور کلی قطع شدهبرودت یخچال کم شده است عیب : پروانه کندانسور یا  از محور فن آزاد شده  و یا گیر کرده است. روش رفع عیب : فاصله دستگاه را با دیوار زیاد کنید  و پروانه را در جای خود قرار دهید.   با وجود اینکه کمپرسور کار می کند ولی یخچال برودت ندارد.فشار قسمت دهش افت شدید کرده و یا با فشار مکش یکسان است.لوله دهش کمپ
در این بخش می خواهم مطالبی در مورد آموزش فتوشاپ برای طراحی وب قرار بدم، امیدوارم براتون مفید باشه.
تنظيم محیط کار در فتوشاپ
ایجاد محیط کاری برای طراحی وب ( در حال ویرایش )
ایجاد یه داکیومنت پیش فرض برای وب ( در دست تهیه )
تنظيم رنگ ها (در درست تهیه)

بزودی.
لطفا نظر خود را در مورد نحوه ی ایجاد آموزش ها بگید. 
اسلاید تحت وب
پی دی اف
فيلم  
سلام به همه.   در این پست قصد داریم نحوه کنترل سرعت دو موتور D.C به کمک درایور L293D و برد آردوینو نانو را توسط PWM آموزش دهیم. درایور L293D در زیر نشان داده شده است. برای خرید این محصول اینجا کلیک کنید. از یک ولوم 10 کیلو اهمی جهت تنظيم سرعت موتورها استفاده می شود.
   دراینجا جامپرهای سبز مربوط به پای های EN1 و EN2 برداشته شده اند و به پایه های PWM آردوینو متصل شده اند. دقت کنید که پایه GND برد را به GND مدار وصل کنید تا مشترک شود. نقشه اتصال پایه های به قرار زیر ا
هک فيلمو - آپاراتhttps://www.aparat.com/v/hiem6/هک_فيلمواولین پاپ کننده هستیم اموزش هک اکانت های فيلمو لینک اموزش و دانلود برنامه هادر سایت: https://goo.gl/1ZWF3U ادرس سایت www.iran-amozesh ادرس کانال .آموزش کرک اکانت های فیلیمو - آپاراتhttps://www.aparat.com/v/68yM5/آموزش_کرک_اکانت_های_فیلیموبا استفاده از این آموزش به راحتی میتونید اکانت های فیلیمو کرک کنید و بفروشید!! منتظر آموزش های بعدی ما باشید! کانال تلگرامی ما: https://t.me/Delta_Security.اکانت رایگان فیلیمو | freevip - فری وی آی پی - freevip.irfreevip.
مود کامل بازی GTA San Andreas اندروید (نسخه ۲) 80 ماشین جدید مثل پرايد و206وال 90 .قطار و موتور و هوایپیما و کاراکتر و کلی مودهای جذاب دیگر.به نام خدا  توجه .شما باید بازی gta san andreas را روی گوشی یا تبلت خود داشته باشید.  مود اختصاصی سایت ما که برای اولین بار در میان تمامی سایت ها اقدام به قرار دادن 80 ماشین  منحصر بفرد کرده است. از جمله خودروهای  داخل ایران مثل پرايد - پژو 206 - ال 90 - کیا و همچنین موتور و هواپیما و قطار جدید بروی سیستم عامل اند
تخصص اصلی من تعمیرات انواع توربین NSK-W&H-KAVO-SIMENS-BIENAIR هست.
در اصرع وقت با قیمت مناسب.
در ضمن تعمیر کارتریج و گیربکس انواع آنگل های ایمپلنت به صورت تضمینی و تخصصی انجام میدم.
تعمیر سایر توربین ها و ایر موتور هم پذیرفته میشود به غیر از ((ایر موتور nsk ))که به نظر من بیخود ترین ایرموتوره.
به وفور هم چین با انواع اقسام برند ها از روش کپی زده.
برند های مثلcoxo-jinme-appel-modern-p&a- چند تا برند مختلف دیگه.
به عقیده من ایر موتور kavoاگه آلمانی اصلش باشه خیلی پرقدرت و
تخصص اصلی من تعمیرات انواع توربین NSK-W&H-KAVO-SIMENS-BIENAIR هست.
در اصرع وقت با قیمت مناسب.
در ضمن تعمیر کارتریج و گیربکس انواع آنگل های ایمپلنت به صورت تضمینی و تخصصی انجام میدم.
تعمیر سایر توربین ها و ایر موتور هم پذیرفته میشود به غیر از ((ایر موتور nsk ))که به نظر من بیخود ترین ایرموتوره.
به وفور هم چین با انواع اقسام برند ها از روش کپی زده.
برند های مثلcoxo-jinme-appel-modern-p&a- چند تا برند مختلف دیگه.
به عقیده من ایر موتور kavoاگه آلمانی اصلش باشه خیلی پرقدرت و
به طور کلی برای حفاظت جریانی موتورها باید نمودارهای راه اندازی ، حد حرارتی استاتور ، حداکثر زمان راه اندازی در حالتی که موتور به صورت گرم راه اندازی می شود در نظر گرفته می شود . در هنگام راه اندازی موتورها میزان حرارت ایجاد شده در روتور به دلیل اینکه جریان راه اندازی زیاد است لذا در لحظه راه اندازی در نرم افزار ETAP باید روتور را در نظر داشت . برای دانلود نرم افزار ETAP می توان از ورژن های جدید این نرم افزار استفاده کرد .در حالت اضافه بار حرارت ای
دانلود فروشگاه ساز ووکامرس فارسی به همراه آموزش حرفه ای Woocommerce (آموزش ویدیویی ووکامرس فارسی و فيلم آموزش ووکامرس) ، آموزش ساخت فروشگاه با ووکامرس،آموزش ووکامرس pdf شما در این مطلب به صورت رایگان قادر خواهید بود به کلیه آموزش های ووکامرس به صورت تصویری دسترسی داشته باشید.پرنده فناوری
تصادف پرايد با یک پورشه کاین ۱.۵ میلیارد تومانی یکی از کابوس‌های بزرگ هر ایرانی ‏است، اما جالب است بدانید قانون تعیین خسارت تصادف در ایران فرمول عجیبی دارد که اگر شما با ‏چنین کابوسی مواجه شدید، نباید بترسید و فرار کنید، چرا که مطابق قانون شما موظف به پرداخت مبلغ ‏کمی از خسارت می‌شوید .فروشگاه خرید و فروش محصولات آموزش زبان انگلیسی
دیزل ژنراتوردیزل ژنراتور وسیله ای است که به لحاظ کارکردی سوخت دیزلی را به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند. در اصل، دو وسیله جداگانه برای تولید انرژی باهم کار می کنند که حرکت را به انرژی الکتریکی با استفاده از الکترومگنت ها تبدیل می کنند. به بیانی دیگر دیزل ژنراتور ترکیب یک موتوردیزلی با ژنراتورالکتریکی (اغلب مولد نامیده می شود) به منظورتولید انرژی الکتریکی می باشد. و مطابق با تعریف ویکی پدیا به ترکیبی از یک موتور دیزل یا بنزینی، ژنراتور و ان
آموزش بافتنی با دومیل-اورجينالقیمت: 55,000 تومانآموزش
تصویری بافتنی با دومیل در 6 DVDکامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش
بافتنی ( بافت دو میل )استاد این مجموعه بی نظیر سرکار خانم راحله پاشایی
دریانی دارای سی سال سابقه بافت در زمینه دومیل و قلاب هستند. ایشان سابقه
آموزش بافت در شبکه های مختلف سیما، فرهنگسراها و . را دارا می باشند.
آمـوزش کامــلا تصویـری ، گام به گـام و بسیــارســـاده بافتنی را یاد
بگیریدشما با این آموزش دیگر محصولات دیگر: :دان
بسم الله الرحمن الرحیم
یا فارس الحجاز ادرکنی الساعه العجل
فيلم را دیده اید یا نه؟
براستی کسی اگر با چند قلاده سگ در پارک یا خیابان قدم بزند نیروی انتظامی با او کاری ندارد؟
آیا نگهداری سگ در منزل با احکام شیعه سازگاری دارد؟
آیا ن حق موتور سواری دارند؟
که پیر زنی  سوار موتور شده نان میگیرد؟
آیا پخش موزیک و رقص در محیط های عمومی آزاد است و کسی مانع نمی شود؟
آیا براحتی هر وقت که بخواهد میشود گالری نقاشی بر پا کرد؟
آیا نیروی انتظامی با دیدن زنی
دانش آموزان علاقه مند به آموزش پتینه کاری روی مس با مراجعه به لینک زیر فيلم آموزشی آن را مشاهده نمایند.(بر روی کلمه فيلم آموزشی کلیک کنید)
 دریافتفيلم آموزش پتینه کاری مس
دانش آموزان علاقه مند به آموزش پتینه کاری روی مس با مراجعه به لینک زیر فيلم آموزشی آن را مشاهده نمایند.(بر روی کلمه فيلم آموزشی کلیک کنید)
 دریافتفيلم آموزش پتینه کاری مس
جهت خرید انواع سوپاپ موتور سیکلت درجه یک کلیک کنید
سوپاپ چیست؟
سوپاپ موتور سیکلت 125، قطعه ای فی از انجین موتور سیکلت 125 است که وظیفه اش باز کردن دریچه مجرای ورودی و خروج دود حاصل از اشتعال سوخت در انجین موتور سیکلت 125 میباشد. سوپاپ موتور سیکلت 125 معمولا از جنس فولاد مقاوم در برابر حرارت میباشد.
قسمت های مختلف سوپاپ عبارت است از:
1-      سر سوپاپ (محل برخورد ان با اسبک)
2-      محل قرار گرفتن خار نگهدارنده
3-      ساق سوپاپ که در گیت (یا راهنما
روغن
موتور وظایف بسیار زیادی دارد. از سایش همه‌ی سطوح فی در موتور و فرسایش
آنها در اثر اصطکاک جلوگیری می‌کند و گرما را از سیکل احتراق دور می‌کند.
همچنین، روغن‌ همه‌ی محصولات جانبی احتراق نظیر سیلیکا (اکسید سیلی) و
اسیدها را در حالت سوسپانسیون (تعلیق) نگه می‌دارد. در نهایت، روغن موتور
تماس با اکسیژن را به حداقل می‌رساند و بنابراین از اکسیداسیون در دماهای
بالا جلوگیری می‌کند. روغن همه‌ی این وظایف را تحت گرما و فشار بالا انجام
گلگیر موتور سیکلت
گلگیر موتور سیکلت یکی از اجزای ضروری موتور سیکلت است که  وظیفه آن در درجه اول همانطور که از نام آن پیداست، جلوگیری از پاشش آب و گل های ناشی از حرکت لاستیک بر روی سطح جاده بر روی بدنه موتور سیکلت و همچنین بدن موتور سوار میباشد. گلگیر ها معمولا از جنس استیل ضد زنگ تهیه میشوند تا از زنگ زدگی و پوسیدگی ناشی از تماس با آب جلوگیری شود.
گلگیر ها بدلیل آنکه وزنی را تحمل نمیکنند کاملا ظریف و شکننده طراحی میشوند. یکی از اشکالات عمده گل
آموزش پریمایر Adobe Premiere Pro CS5 اورجينالقیمت: 13,800 تومانآموزش
پریمایر Adobe Premiere Pro CS5 اورجينالکاربران زیادی با این نرمافزار
آشنایی دارند. در واقع اگر به دنبال نهایت نرمافزار کار با فيلم به صورت
حرفهای هستید این ابزار بسیار برای شما مفید است. از این نرمافزار برای
ساخت و میکس و مونتاژ فيلمها و انیمیشنهای مختلفی استفاده می شود.به همراه
نرم افزار و وازه نامه تخصصیشش ساعت آموزش و 124 درسآموزش نصب برنامهآموزش
پریمیر پرو CS5شروع کردن یک پروژهوارد محصول
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

تخم مرغ نطفه دار فروش جوجه یکروزه خرید تخم مرغ فروشگاه اینترنتی لوازم و قطعات مصرفی خودرو کارکالا تکنو کمرا پایان نامه و پروپزال Andrea حجرینو | بازار آنلاین محصولات دست ساز | Hojrino دانلود فيلم,انيميشن,نرم افزار و بازي برترین مطالب