نتایج جستجو برای عبارت :

قفسی برای یک مرغِ مغرور

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفتسرها در گریبان استکسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران رانگه جز پیش پا را دید، نتواندکه ره تاريک و لغزان استوگر دست محبت سوی کس یازیبه اکراه آورد دست از بغل بیرونکه سرما سخت سوزان استنفس، کز گرمگاه سینه می‌آید برون، ابری شود تاريکچو دیوار ایستد در پیش چشمانتنفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم؟ز چشم دوستان دور یا نزديکمسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکینهوا بس ناجوانمردانه سرد است … آی …دمت گرم و سر
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


گیل آوا فیلم مرجع دانلود تمام برنامه های کیپاپ دانلود فایل جهان یک زن طراحی , سئو و پشتیبانی سایت دنیای انیمیشن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار elhamC