نتایج جستجو برای عبارت :

قنات نقش ارزشمند آن

تور زمینی وان از تبریز
روابط ترکیه با ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ، که مقارن با اوج گیری ناآرامیهای اجتماعی در ترکیه بود، فراز و نشیبهایی داشته است . تا سال 1361 ه‍ .ش روابط فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در سطح کاردار بود و از آن سال به بعد به سطح سفیر ارتقاء یافت . موضع ترکیه طی جنگ عراق با ایران حفظ بی طرفی بود و به سبب همسایه بودن با هر دو کشورِ در حالِ جنگ ، روابط اقتصادی گسترده ای با آنها ایجاد کرد. در حال حاضر مناسبات ترک
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


حقوق و اقتصاد digitalA آژانس آب و هوا ایران رفتن رسیدن است! تحقق رویاها ماه بانو استراتژیست توسعه فردی و شغلی حالتِ گذار :) مجنون یار