نتایج جستجو برای عبارت :

لئون شیر بیشه زار ق 22

آغاز بی پایان عشقآغازی دوبارهآغازی بی پایاندوستت دارم . چند نقطهبی انتهاست این دوست داشتن بی پایان است این دلبستن ، محال است دلکندنخیال است دل بریدنچون این آغاز، بی پایان است ، جدایی ؟ نه عزیزم یک خواب و خیال است!در خواب هم میبینم رویاهای عاشقانه ی با تو بودن راشيرین است این خواب عاشقی ، چه برسد به لحظه های بیدارینفسی دوبارهبه عشق تو ای همنفس منیک زندگی دوباره بی خیال گذشته هاتویی عشق اول و آخر من میخواهم این باران، همین باران عشقت، تا ابد
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

StarQuantum tamikar دل نوشته های هادی طالب نیری Internet Movie Critic اجاره ماشين عروس غرب تهران شرکت فنی مهندسی آسانسور و پله برقی آساکو _ امین سپاهان زاینده رود Tristan کلاس ششم شهید راضی 2 (پورطاهری)