نتایج جستجو برای عبارت :

مصاحبه موزیک ویدیوی جدید روانی

فکر میکنم .گاهی به أو گاهی به خودممگر من چه إیرادی دارم ؟ مگر چه کمبود هایی دارم ؟؟من فقط اورا عاشقانه دوست می دارم. گاهی فکر می کنم. گاهی  آرزو .گاهی با أشک های حلقه زده أم میجنگم که سرا زیر نشوند.گاهی می گریم .گاهی نفس هایم عمیق تَر و سنگین تَر می شوند از غم به بی رحمی هایش فکر میکنم .به بی محلی هایش.به سرد بودنش .به آرزو هایی که در دلم گذاشته است فکر میکنم .
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


tingcablea Catherine Cruz9zdj Diary کاریابی مباحث حقوقي Rich طراحی سایت ، سئو ،تبلیغات در گوگل ثبت شرکت در چین وبلاگ آزاد دارم بي تو ميميرم m0