نتایج جستجو برای عبارت :

من بودم یا من ؟

سیگار کشیدن یک رفتار بسيار پرخطر است و بسياری از افرادی که سیگار می کشند از عوارض آن آگاه هستند ولی قادر به ترک سیگار نیستند يا اینکه بیشترشان سیگار را ترک می کنند ولی دوباره شروع به مصرف سیگار بعد از ترک می کنند . به استناد سایت مشاوره روانشناسی فیليا ، یکی از راه های جلوگیری از بازگشت به سیگار کشیدن بعد از ترک مدیریت موقعیت های پرخطر است یعنی موقعیت هایی که در انها احتمال مصرف سیگار بالاست مثلا در کنار افراد سیگاری بودن

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


مقالات و مطالب علمی امور کتابخانه های سیستان و بلوچستان کلایمر و اجاره کلایمر پارسیان کلایمر کلایمر مونوریل اجاره خانه در ترکیه S.L.G ....GLASS روستای سرسبز گیل چالان خانه معماران اردبیل Melanie اوین رپ بلوغ