نتایج جستجو برای عبارت :

مهدویتاشعار مهدوی7

بعضی کلمه ها عین خنجر نیستند
خود خنجرند
مثل حالا که جواب تمام توضیحات من یک "مهم اینه که بچه من داره اذیت میشه" هست.
من بچه ت نبودم؟
من بچه ت نبودم که یک سال زار زدم 
یک سال فحش خوردم
یک سل خودمو تو اتاق حبس کردم
اونقدر غم و غصه رو تو خودم ریختم که تا پای مرگ رفتم
من بچت نبودم که اگه بودم به جای اینکه بشینی پای حرف اون و اون بی شرفی که هرگز نفهمیدم دقیقا پشت سرم چی گفته
میومدی و مثل الان که ساعتها نشستی و باهاش حرف زدی باهام حرف میزدی
من بچه ت نبودم
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


دنیای دانش گچ برگ باتیس | قیمت گچ برگ | مهام تجارت درج نویس شعرکردی Jenn مجموعه مقالات و دانستنی های حقوقی کانون علی بن مهزیار دانلود تحقیق نفحه مجله زیبایی