نتایج جستجو برای عبارت :

مهـارتهای مقابـلـه با همسـر عصبـانی

1- داشتن جهان بینی صحیحجهان بینی صحیح به زندگی انسان معنا و مفهوم می بخشد و فلسفه حیات و هستی را تبیین می نماید. بدون جهان بینی صحیح، انسان احساس پوچی و بیهودگی می نماید و چنین احساسی، زندگی را رنج آور می سازد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابوذر می فرماید: - شادی تو در آن است که قوی ترین مردم باشی؛ پس بر خدا توکل کن. - شادی تو در آن است که عزیزترین مردم باشی؛ پس از خدا بترس. - شادی تو در آن است که غنی ترین مردم باشی؛ پس نسبت به
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


بازی آنلاین پاتوقـــ!گر Jennifer ceskial قلب شیشه ای Michael Clint دیجیتال مارکتینگ در مشهد مشاوره و روان درمانی وکيل مهاجرت به استراليا