نتایج جستجو برای عبارت :

ميي که ورزميدهد.روح مرا ، به دست توست .

در این مقاله به معرفی انواع پاورمتر لیزر و راهنمای انتخاب یک پاورمتر و یا انرژی متر مناسب خواهیم پرداخت:سنسورهای فوتودیود (Photodiod Sensor):این سنسورها برای اندازه گیری توان منابع نوری تک رنگ (مونوکروماتیک) یا نزدیک به تک رنگ طراحی شده اند؛ زیرا در آن ها پاسخدهی سنسور به طول موج وابسته است. این سنسورها دارای خروجی جریانی هستند که به توان نور و طول موج آن وابسته می باشد. این جریان یک تقویت کننده امپدانس انتقالی را تغذیه می کند و خروجی آن یک ولتاژ متن
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

John رضا موسوی Mellowads Sarah اپلیکیشن خدمات منزل Francisco خیالپرداز نادان حس زندگی