نتایج جستجو برای عبارت :

نشانه های هوش بالای کودک،

ازدواج عبارت از فرایند علاقمندی، کشش جسمی ، جنسی، روانی و به دنبال آن فراهم سازی شرایط اقتصادی ، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی دو جنس مخالف ( زن ومرد یا دختر و پسر) در جهت ایجاد یک زندگی مشترک توأم با تفاهم، محبت، پویایی، زایندگی، و هدفمند که در راس آن بیشترین تأثیرات را مذهب و اعتقاد و دین دو طرف دارد.
بنابراین در شکل تفکیک شده، ازدواج جنسی مطلق، مخصوص بهايم است ازدواج روانی مخصوص عشاق است و ازدواج اخلاقی مخصوص عرفا می باشد. شیعه واقع

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


Nicole تا زنده ایم _ رزمنده ایم Laura انسان سرزمین ناشناخته photonumber1 کاربردي ترين ضدعفوني هاي صنعتي و خانگي WS My Phb خدمات ترجمه تخصصی