نتایج جستجو برای عبارت :

نمایندگی پکیج بوتان پرلا پرو

به قول مصدق: بی تو می رفتم، تنها، تنها خدایا در خیالم بود که دستت را از دستم بیرون کشیده ای که گم شدم و در هزار توی راههای زندگی سردرگم و آواره ام. نه کسی منتظر است، نه کسی چشم به راه               نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه (مشیری). مثل بچه های تخس خیال می کردم اگر خطا کنم می بینی و به چشم می آیم اما بدتر شد که بهتر نشد و مثل همان بچه از چشم افتادم. بلند شدم که تو را پیدا کنم.  چراغی در دست، چراغی در دلم زنگار روح
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

pipeiranmanhol مد و لباس پایدار بترا اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان پسر شیراز پروژه های انجام گرفته توسط M.Babaie لاله های روشن rastin طبّ برتر