نتایج جستجو برای عبارت :

نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

1  این را به شما گفتم تا لغزش نخورید2  شما را از کنایس بیرون خواهند نمود؛ بلکه ساعتی می‌آید که هر که شما را بکُشد، گمان بَرَد که خدا را خدمت می‌کند.3  و این کارها را با شما خواهند کرد، بجهت آنکه نه پدر را شناختهاند و نه مرا.4  ليکن این را به شما گفتم تا وقتی که ساعت آید به‌خاطر آورید که من به شما گفتم. و این را از اوّل به شما نگفتم، زیرا که با شما بودم.5  امّا الآن نزد فرستنده خود می‌روم و کسی از شما از من نمی‌پرسد به کجا می‌روی.6  وليکن چون ای
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


آموزش شمشیر سامورایی در اصفهان Jessica آرکافیلم طراحی سایت مد و زیبایی تلخک 2010 خط هطی های یک ذهن اشفته نوامبر صنعت خدای من