نتایج جستجو برای عبارت :

هر معتقد شود که خدا از چیزیست کافر است

دلدادگی به میهن، نشان پاکی روان آدمیست. حکیم ارد بزرگفداکاری در راه میهن ، بخشی از سرشت خوبان است. حکیم ارد بزرگفداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست. حکیم ارد بزرگ

شیروان ، شهر مهر است و مهربانی. حکیم ارد بزرگعشق به میهن ، همچون دلبستگی فرزند است به مادر. حکیم ارد بزرگحتی در کاخ های ویران شده سرزمین مادریمان، می توان هزاران هزار چشمه جاری دید. می توان فریادهای پدرانمان را شنید که می گویند : ایرانیان باید پیشتاز، در همه میدان ها ب
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


asrelevator روزنامه جمهوری اسلامی 77492795-021 bestechthaar nothing مجله درمان زخم تخفیف ویژه دانلود فارسی دانلود رایگان بک لینک و رپورتاژآگهی