نتایج جستجو برای عبارت :

ويرايشگر برتر html

 نیاز اصلی کشور عبارت است از همّت بلند شما. شما جوان‌ها باید همّت کنید، همّت بلند داشته باشید، تلاش کنید، کار کنید، ترس را کنار بگذارید، تنبلی را کنار بگذارید، ابتکار را سرلوحه‌ی کار خودتان قرار بدهید، نوآوری را وظیفه‌ی بزرگ خودتان بدانید؛ البتّه با غیرت ملّی، تعصّب ملّی؛ این‌ها چیزهایی است که برای کشور ما، برای جوان‌های ما لازم است؛ در همه‌ی زمینه‌ها؛ یک مجموعه‌ی پُرنشاط، مجموعه‌ی فعّال و متحرّک. ۱۳۹۷/۸/۱۲
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

جملات زیبا و ناب در باره موفقیت و ثروت Johnny دربان پروژه تک انجمن علمی معلمان شیمی اردل بازاریابی شبکه ای اخبار ساسیت و مجلس شورای اسلامی علم . قدرت .خدا