نتایج جستجو برای عبارت :

پاسخ های علمی به سوالات شما

نتایج پژوهش حاکی از این است که تفکر استراتژیک
بر نوآوری سازمانی تاثیر گذار است و نیز پنج رکن تفکر سیستمی، فرصت طلبی
هوشمندانه، عزم استراتژیک، پیشروی براساس رویکرد علمي، و تفکر در طول زمان
بر نو آوری سازمانی اثر گذار هستند مشکلات سازمان‏‌ها روزبه روز پیچیده‌تر و
حل آنها نیازمند راه حل‏‌‌هاي موثرتری هستند.این مدل شامل ۵ شاخص اصلی
«نگرش سیستمی»، «عزم استراتژیک»، «پیشروی براساس رویکرد علمي»، «فرصت طلبی
هوشمندانه» و «تفکر در زمان» اس
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


Ann مسجد و حسینیه پنج تن آل عبا(ع) مارک هاي معروف ساعت مچي رهگذر بی کرانه ها پروپوزال دانشجویی(کارشناسی- ارشد- دکتری) moboyar ContentPublic Welcome