نتایج جستجو برای عبارت :

پیشینه مبانی نظری حرکات دامنه ای

اصول
رشد طیور
مقدمه
:

طبقه بندی طیور
سلسله حیوانات Animalia
زیر
سلسله حیوانات یک سری سلولی Metazoa شاخه طناب
داران chorodata زیر
شاخه مهره داران Vertebrata رده پرندگان Aves
راسته پرندگان
شكاری Galliformes خانواده قرقاول
ها phasianidea جنس گالوس Gallus
گونه گالوس Gallus
مرغ داراي 39 جفت كروموزوم می باشد . كه محصول نر بصورت XX و کالا ماده بصورت XO می باشد .
دستگاه جوجه کشی
تعداد واحدهاي مرغداری گوشتی در ايران 17266 سالن بوده می باشد .

مصرف سرانه گوشت مرغ در سال 1383 د
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Kenneth IranJobex Justin مهارت هفتگانه Mode Queenabelle دکوراسيون داخلي و خارجي دخترک زلال شهر :) معرفی فایل ها