نتایج جستجو برای عبارت :

چگونه با سی اس اس رنگ متن انتخاب شده را تغییر بدهیم؟

** به شادی شبی که تو رفتی هنوز گریه کنم **داراب 5 آذر 97یــادم کنید کــه مــــحتاج یـــاد بیــــدادمبه یـک اشـــاره نســـیمی تـــوان برد بادمبه خــوابگاه فـــراموشــی خـــودم خــــفتهخـــراب بین به مــعجزه کردم فضای آبادمبه شادی شبی که تو رفتی هـنوز گریه کنمبه یـاد روی تو در حـــال گــــریه هـم شادمبه روی نــــعش خــزان دیـــده تـــورم برگتو گشته ای عروس ماتم و من هنوز دامادماز فتاح بحرانیhttp://fbahrani.blogsky.com

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


جنگل بازی یازهرای (س) میمه آموزشگاه علمی آزاد صفا ساختمان mgkif سینگونیوم بيمه پارسيان غرب تهران Kyle زندگی زیر خط