نتایج جستجو برای عبارت :

کاربرد چوب های مختلف

قیمت روز لوله پلی اتیلن ارس آبشار


قیمت روز لوله پلی اتیلن ارس آبشار


 


فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵


لوله ۱۶ بدون مهر جنس خوب هر متر ۶۰۰
لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۸۰۰


لوله ۱۶ در متراژهاي ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است


لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر ۱۳۳۷ 
لوله ۲۵ ۱۰ // ۱۸۰۰
لوله ۳۲ ۱۰// ۲۳۴۰


لوله ۴۰ ۶ // ۲۹۹۰
لوله ۴۰ ۱۰// ۳۶۹۰


لوله ۵۰ ۴ // ۳۹۲۵
لوله ۵

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


بر کران مهر A.E research works تقدیر بی تقصیر نیست...!! آبرنگ نقاشی Elena انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی آبان نوشت مدیریت - کارآفرینی- روانشناسی ترشحات یک مغز نیمه معیوب