نتایج جستجو برای عبارت :

کارگاه آموزش گزارش نویسی پرستاری

خشم عاشق ندانستی تو رسم عاشقی
ای بی وفا افسوسبه صحرای جنون
بگذاشتی تنها مرا افسوسبود شهد لبت آب بقای
درد مندانت به مردابی چو می ریزی تو این آب بقا افسوسدم عیسی وش تو مردگان
را روح می بخشدبه حیوان می دمی اما
تو این روح خدا افسوسجهان را پر ز فریاد جهالت
می پذیری توبه خشم آیی ز آه صید
در دام بلا افسوی کو را چو جان خود
گرامی داشتی روزیبه زیر پای هر ناکس
کنی خوار و فنا افسوسز درد حسرت تو جان به
لب خون در جگر دارمنکردی لحظه ای ای بی
وفا دردم دوا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


پیش از تو وب ديجيتال استعلام چک صیاد Maria قطعات دیزل ژنراتورر ایران ghalifarsi Grow to be your best! ترموکوپل ارز دیجیتال