نتایج جستجو برای عبارت :

کسب درآمد واقعی بدون زحمت

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند.موسسات غیر تجاری به دو قسم می باشند. انتفاعی و غیرانتفاعی. مقصود از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود میباشد و موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمنها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات ی و NGO ها می باشد. جهت ثبت موسسات غیرانت
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

هاست دانلود
فیش های من گاه‌نوشته‌های یک دانشجوی زبان خـلیـج تـا هـمیشـه فارس bourse هراس های بیهوده lavazemejanebi نشانه» کسب و کارھا را به حرکت در مي آورد. مقاوم سازی تکنوپل گروه فرهنگی رسانه ای نارنج آشوبم آرامشم تویی