نتایج جستجو برای عبارت :

کپی ازبلاگ اسکای مخبریmokhberi.

نوروز می آید تا درد فقر و نداری بیش از هر زمان دیگر دل کوچک کودکان فقیر را بفشارد کودکانی که زمستانی سرد را با کفش های پاره و لباس های کهنه در کلبه های محقرانه و سرد و دود گرفته سپری کرده اند کودکانی که با بوی برنج و گوشت مدت هاست بیگانه اند کودکانی که طعم میوه را فراموش کرده اند نوروز می آید تا درد فقر و نداری بغض در گلوی کودکان فقیر گره زند و قطره اشکی از گوشه چشمی بچکاند نه نوروز مال فقرا نیست لباس های فاخر و نو ، میوه و آجیل های رنگارنگ، اسک
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


يلدا Barbara پی‌کار Triston نیما آنلاین معجزه انقلاب ای نهم plastic plant pot beroozresaanonline@gmail.com