نتایج جستجو برای عبارت :

کپی ازیلاگ فای مخبریmohamadmehdimokhberifacom

بنام خدایی که شکرگزاریش تسلی دلهاست
مکتب عشق ودوستی ،دانشگاه احساسات
پاک ،بدون ارائه مدرک علمی است،عشق ودوستی علم ودانش روزنیست،ازقدیم الایام بوده
وهمچنان خواهدبود،مکتب خانه های قدیم که درآن چوب وفلک برای یادگیری وتنبیه
بکارمیرفت ،امروزوجودندارند،مقایسه مکتب خانه ومکتب عشق ودوستی محال محض وقیاس
ناممکن است،امادربرابرمعرفی عشق ودوستی بعنوان مکتبی ازگذشته تاحال وآینده ،کمک
بزرگی برای تفهیم تفاوت عشق این منشاءاحساسی بااصول غیراحساس
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

شبکه و تعمیرات کامپیوتر آپشن خودرو | دنیای آپشن کامل ترین بانک اطلاعاتی تبریز Harry Michael دانلود رایگان فیلم oldfilm مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره