نتایج جستجو برای عبارت :

Lin Shi Yan Yuan Watch Free Without Sign Up openload Part 1 PutL

انجمن رهپویان هدایت:ا ز دل نرود اگر چه
از دیده برفت


 

 حضرت علی (ع) لباس خود را وصله می زد و جامه وصله دار می پوشید و می
فرمود:«یخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدی به المؤمنون:
(جامه کهنه قلب را خاشع کند و
نفس را خوار میکند و مؤمنان بدان اقتدا کنند.

امام خمینی (ره) نیز با
شناخت جامع و کامل راه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، در مبحث ساده زیستی هم
به مانند اولیاء خداوند عمل نموده و زندگی بسیار ساده و بدور از تجمل را چه در
دوران تبعید و چه در دور
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


جهان زعفران Mike پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب (ره) تخفیف دونی عدالت چوب کاران ایران Phillip