نتایج جستجو برای عبارت :

Minecraft 1.12.0.13 Final APK MOD Android Latest

بررسی ثبت جهانی لکی
پس از مطالعه و تحقیق بر روی این ثبت و
همچنین بازگویی کار های صورت گرفته ثبت کنندگان باید عرض کنم این ثبت نتیجه ای جز
تفرقه افکنی و ساخت هویت جعلی برای قومی مشترک با لرها و کرد ها نیست.این هویت
سازی چیزی نیست که در آن داشته ای به داشته ی ایران بزرگ ما بیافزاید بلکه فقط از
طریق هویت سازی جعلی و در خفاه هویت قوم لر را به قوم لک انتقال می دهد.حضور
گسترده مدیران با گویش لکی در استان لرستان و استفاده از توان موجود در این ادارات
باع

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


جی بی پوز دبیر عشق احمد چشم براه دانلود فایل نشریه صنعتی بهترین سایت خانم عینکی پێنووسی کوردی Steve