نتایج جستجو برای عبارت :

Phrase Party Hack Free Engine Author Logan Sease For Iphone

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها
دو نفر با هم حرف می زدند یکی خدا و یکی بنده. بنده گفت:  از همه زندگیم، چه سخت باشند چه آسان، قطعه هایی هست که انگار جوری دیگرند.آنقدر شیرین و گویا هستند که می توان برای دیگران تعریف کرد. آنقدر ارزش دارند که قابل توصیه اند!
ابلیس گفت: چقدر سهم تو از این بخش از زندگی کم است.اکثر زندگی تو ارزشی ندارد.
بنده دلش گرفت.
خدا گفت: من برای تو قرآن را فرستادم وقتی به هر آیه پناه می بری زندگی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

کارشناس غلامرضا بخارایی- تجزیه وتحلیل حوادث ناشی از کار Dan Paul اندام زيبا شبنم خیال تخلص ایکیا آرلیس مدرسه آنلاین