نتایج جستجو برای عبارت :

Puni Take Me uh DaCast

«بنا به اندیشه
ی اسلاوی ژیژک، حکومت های ایدئولوژیک دو گونه دشمن دارند: یکی کسانی که ایدئولوژی
را خیلی جدی می گیرند و معتقدند باید صفر تا صد آن را رعایت کرد و دوم گروهی که کاملا
ایدئولوژی را رد می کنند و به مخالفت مستقیم با آن می پردازند. حکومت های ایدئولوژیک
کسانی را دوست دارند که در میانه قرار می گیرند. کسانی که ایدئولوژی را به طور جدی
اجرا نمی کنند و در مخالفت با آن هم خیلی جدی نیستند». من می خواهم با تأسی از این مقوله از اندیشه ی ژیژ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

قالب و افزونه وردپرس دست سازه الرادود الحسینی السیدمحمدحسین الشرفی ویدیو کلوپ محمدعلی قنبری John چیدمان برتر بلاگ آریاپورتال مسعود عسگری طبری