نتایج جستجو برای عبارت :

Unfinished Lights Streaming Imdb Id Tt6495522 Xbox Video

یک استاد برگشت گفت، الآن نسل رومه منقرض شده. خود شما آخرین باری که رومه خوندید کی بوده یادتونه اصلا؟و متاسفانه رسید به بنده که آخرین رومه رو دیروز خونده بودم و و با سر تیتر و اسم مقاله پرت کردم تو صورتش فلذا تیر نتیجه گیری های اندیشمندانه اش زارت وسط سنگ فرود آمد.اینقدر خوشم می آد نتیجه های تخمی تخیلی ای که معلوم نیست از کجا می گیرند رو دچار خلل می کنم.اصلا نمی فهمم چی می شه که به خودشون اجازه می دن فکر کنند همه ی آدمیزاد ها یک الگوریت
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

مهراب خسته صدا جغرافیای ایران Eric کمیک پلاس روزمرگیهای من fgsauto Krystal