نتایج جستجو برای عبارت :

dna ساخته دست بشر

مدل 3d
مدل های سه بعدی (3d) یك بدن فیزیكی را با استفاده از مجموعه ای از نقاط در فضای سه بعدی نشان می دهند كه با نهادهای مختلف هندسی مانند مثلث، خطوط، سطوح منحنی و غیره متصل می شوند. مدل های سه بعدی می تواند توسط دست، الگوریتمی (مدل سازی رویه ای)، یا اسكن شده ایجاد شود. سطوح آنها می تواند بیشتر با نقشه برداری بافت تعریف شود.
مدل های تری دی به طور گسترده در هر نقطه از گرافیك 3D و CAD استفاده می شوند. استفاده آنها پیش از استفاده گسترده از گرافیك 3D در رایا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

مطالب مذهبي و ديني آهنگ هاي جديد پرداختکاری و پولیش کاری فلزات برلیان مای ساپ (MySup) تبدیل فیلم آریانا گروپ سرای عناب ماهساچ