نتایج جستجو برای عبارت :

steam via pay discount Deer Hunter Classic hack online too

Primo nella storia di Snowwolf Exilis Xpod Kit è di nuova concezione, consente una potenza di uscita massima di 15 W e una velocità di fuoco istantanea di 0.006 s con un pulsante attivato. Il design sottile con la batteria 980mah rende l'Exilis ideale per portabilità e durata. Evidenziata la superficie posteriore è un logo 3D Snowwolf squisito e decorativo. Utilizzando gli ultimi progressi nei materiali, incluso in ogni Exilis è un pod sviluppato da Eastman utilizzando gel di silice di grado alimentare, certificato FDA. La bobina Exilis Xpod adotta ha un vaule di resistenza di 1,8ohm, molto adatto per liquidi elettronici con elevate concentrazioni di nicotina. Inoltre, la bobina è sostituibile, il che rende il processo di svapo più conveniente ed economico. Dati tecni
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Darren Mike آموختن زیباست بیاموزیم Cynthia Holly حسین نجفی - توسعه دهنده طراحی و تجربه کاربری